Gegevensbeschermingsverklaring

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In onze hiernavolgende gegevensbeschermingsverklaring vindt u meer informatie over het thema van de gegevensbescherming.

Vergaren van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het vergaren van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt door de websitebeheerder gedaan. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe vergaren wij uw gegevens?

Wij vergaren uw gegevens omdat u ons die meedeelt. Het kan daarbij bijvoorbeeld om gegevens gaan, die u invoert in een contactformulier.

Verder vergaren onze IT-systemen andere gegevens automatisch, wanneer u onze website bezoekt. Het gaat daarbij vooral om technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip waarop de pagina opgeroepen wordt). Zodra u zich op onze website bevindt, worden uw gegevens automatisch vergaard.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt vergaard, om te kunnen garanderen dat de website zonder fouten wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Wat zijn uw rechten in verband met uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis inlichtingen te krijgen over de herkomst, de ontvangers en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht om te vragen dat deze gegevens zouden worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Wanneer u hierover vragen hebt of andere vragen hebt over het thema gegevensbescherming, kunt u zich te allen tijde wenden tot het adres dat u in het impressum vindt. Bovendien hebt ook het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. In principe gebeurt de analyse van uw surfgedrag anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden teruggeleid. U kunt bezwaar aantekenen tegen deze analyse of u kunt ze verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. U vindt hierover meer details onder het kopje “modules van derden en analysetools” in onze gegevensbeschermingsverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u informeren over de mogelijkheden van bezwaar in deze verklaring omtrent gegevensbescherming.

 

2. Algemene informatie en verplichte inlichtingen

Aanwijzing over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

powerMedia CRO Services GmbH
Ulanenplatz 12
63452 Hanau, Duitsland

Telefoon: 06181 923580
E-mail: info@powermedia.de

Inschrijving in het register:
Inschrijving in het handelsregister.
Districtsrechtbank: Amtsgericht Hanau
Registernummer: HRB 96097

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of morele rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen of dergelijke).

Herroepen van uw toestemming voor het verwerken van gegevens

Vele gegevensverwerkingsprocesprocedures zijn alleen mogelijk wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. U kunt te allen tijde een reeds gegeven toestemming herroepen. Het volstaat dat u ons daartoe een eenvoudige e-mail stuurt. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevens die vergaard werden tot aan het tijdstip van de herroeping.

Recht van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht bezwaar aan te tekenen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin onze onderneming is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan u of aan een derde te laten overhandigen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. In zoverre u wenst dat de gegevens rechtstreeks worden doorgegeven aan een andere functionaris, gebeurt dit alleen in zoverre dit technisch haalbaar is.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke gegevens, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u naar ons stuurt in onze hoedanigheid van websitebeheerder, gebruikt deze pagina een SSL- resp. een TLS- versleuteling. U herkent een versleutelde verbinding aan de adresregel van de browser, waar “https://” in “https://” verandert en aan het slotsymbooltje in uw browserregel.

Wanneer de SSL- resp. de TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons overgemaakt, niet door derden worden meegelezen.

Inlichtingen, blokkeren, wissen

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor meer vragen of voor andere vragen over het thema persoonsgegevens kunt u te allen tijde met ons contact opnemen op het adres dat u in het impressum vindt.

Bezwaar tegen reclamemails

Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de in het kader van de afdrukplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagde reclame en ongewenst informatiemateriaal. De websitebeheerders behouden zich uitdrukkelijk her recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen wanneer er ongevraagd reclame-infomatie wordt gestuurd door bv. spammails.

 

3. Functionaris Gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven Functionaris Gegevensbescherming

Wij hebben voor onze firma een Functionaris Gegevensbescherming aangeduid.

IITR Datenschutz GmbH
Dr. Sebastian Kraska
Marienplatz 2
80331 München

Telefoon= Telefoon: +49 (0) 89 1891 7360
E-mail: email@iitr.de

 

4. Vergaren van gegevens op onze website

Cookies

De internetpagina’s gebruiken gedeeltelijk zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om het aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden achtergelaten en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Op het einde van uw bezoek worden zij automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eigen toestel opgeslagen tot wanneer u ze wist. Deze cookies laten ons toe, om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen.

U kunt de browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht wanneer de cookies geplaatst worden en u kunt dan ook de cookies in afzonderlijke gevallen toelaten, het aannemen van cookies in het algemeen of in bepaalde gevallen uitsluiten en ook het automatisch wissen van de cookies bij het afsluiten van de browser activeren. Wanneer de cookies gedeactiveerd zijn, kunt u mogelijk geen gebruik maken van alle functies van de website.

Cookies, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de electronische communicatieprocedure of om bepaalde, door u gewenste functies (zoals bijvoorbeeld de winkelmandfunctie) ter beschikking te stellen, worden op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. f GDPR opgeslagen. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies om zijn diensten optimaal en zonder technische problemen ter beschikking te stellen. Andere cookies (bv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld, in zoverre zij opgeslagen worden.

Contactformulier

Als u ons vragen via het contactformulier stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de door u verstrekte contactgegevens, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a GDPR). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Het volstaat dat u ons daartoe een eenvoudige e-mail stuurt. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de uitgevoerde gegevensverwerking tot op het ogenblik van de herroeping.

Wij bewaren de door u in het contactformulier ingevoerde gegevens totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, totdat u uw toestemming voor opslag herroept of nog totdat het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dit is niet van toepassing op dwingende wettelijke bepalingen – vooral dan bewaartermijnen.

 

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

De opslag van Google-Analytics cookies gebeurt op basis van Art. 6 Al.1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van uw gebruikersgedrag, om zowel zijn aanbiedingen op het web alsook zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Uw volledig IP-adres wordt slechts in uitzonderlijke gevallen naar een server van Google in de USA overgemaakt en daar afgekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de beheerder van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Browser Plugin

U kunt het gebruik van cookies verhinderen door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt door het downloaden en installeren van de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen het vergaren van gegevens

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens vergaart door op de volgende link te klikken. Er wordt een Opt-out-cookie geplaatst, dat het vergaren van uw gegevens bij toekomstig bezoek van de website verhindert: Google Analytics deactiveren

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking van gegevens

Wij hebben met Google een contract afgesloten voor de verwerking van de ordergegevens en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

Google AdWords en Google conversion-tracking

Deze website gebruikt Google AdWords. AdWords is een online reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

In het kader van Google AdWords gebruiken wij het zogenaamde conversion-tracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie geplaatst voor cnversion-tracking. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser achterlaat op de computer van de gebruiker. Na 30 dagen zijn deze cookies niet langer geldig, bovendien dienen zij niet om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina werd geleid.

Elke klant van Google AdWords krijgt een andere cookie toegewezen. De cookies zijn niet te volgen via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die voor conversion-tracking hebben gekozen. De klanten zien het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en werden doorgestuurd naar een pagina met een conversietag. Ze krijgen echter geen informatie waarmee de gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u hiertegen bezwaar maken door de cookie voor conversion-tracking in uw internetbrowser onder Gebruikersinstellingen eenvoudig te deactiveren. U wordt dan niet in de conversion-trackingstatistieken opgenomen.

De opslag van “conversiecookies” gebeurt op basis van Art. 6 Al.1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van uw gebruikersgedrag, om zowel zijn aanbiedingen op het web alsook zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google conversie-tracking vindt u in het Privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt de browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht wanneer de cookies geplaatst worden en u kunt dan ook de cookies in afzonderlijke gevallen toelaten, het aannemen van cookies in het algemeen of in bepaalde gevallen uitsluiten en ook het automatisch wissen van de cookies bij het afsluiten van de browser activeren. Wanneer de cookies gedeactiveerd zijn, kunt u mogelijk geen gebruik maken van alle functies van de website.

Facebook Pixel

Onze website gebruikt het bezoekersactie-pixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”), voor conversiemeting.

Zo kan het gedrag van websitebezoekers worden opgevolgd, nadat zij door te klikken op een reclame van Facebook werden doorverwezen naar de website van de aanbieder. Hierdoor kan de doeltreffendheid van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als beheerder van deze website, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, volgens Facebook-Richtlijn voor het gebruik van gegevens. Hierdoor kan Facebook toestaan dat advertenties op Facebook-pagina’s en buiten Facebook worden geplaatst. Wij als websitebeheerder hebben geen invloed op een dergelijk gebruik van de gegevens.

Zie de privacyverklaring van Facebook voor meer informatie over de bescherming van uw privacy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt bovendien ook de remarketingfunctie “Aangepast publiek” in de sectie Advertentie-instellingen van https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen uitschakelen. Daartoe moet u bij Facebook aangemeld zijn.

Wanneer u geen Facebook account hebt, kunt u reclame van Facebook die gebaseerd is op uw gebruik op, de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance uitschakelen: https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met de nieuwsbrief. Meer gegevens worden niet of uitsluitend op vrijwillige basis vergaard. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a GDPR). U kunt uw toestemming voor het opslaan van gegevens, e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link “Uitschrijven” in de nieuwsbrief. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de uitgevoerde gegevensverwerking tot op het ogenblik van de herroeping.

De gegevens die u bij ons hebt opgeslagen om u voor de nieuwsbrief te kunnen aanmelden, worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden na afmelding uit de nieuwsbrief verwijderd. Dit heeft geen invloed op gegevens die wij voor andere doeleinden hebben opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte).

MailChimp

Deze website gebruikt de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. Aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp is een dienst waarmee o.a het versturen van nieuwsbrieven georganiseerd en geanalyseerd kan worden. Als u gegevens invoert om u in te schrijven voor de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres), worden deze opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.

MailChimp beschikt over een certificering conform het “EU-US-Privacy-Shield”. Het “Privacy Shield” is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS die bedoeld is om de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming in de VS te waarborgen.

Met behulp van MailChimp kunnen wij onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een e-mail opent die verstuurd werd via MailChimp, wordt er een verbinding gemaakt van een bestand in de e-mail (zog. web-beacon) met de servers van MailChimp in de USA. Zo kan er worden vastgesteld of een nieuwsbriefbericht geopend werd en welke links er eventueel werden aangeklikt. Bovendien wordt er technische informatie vergaard (bv. tijdstip van oproeping, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden teruggevoerd op de desbetreffende ontvanger van de nieuwsbrief. Zij is uitsluitend bedoeld voor statistische analyses van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van die analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter aan te passen aan de interesses van de ontvangers.

Wanneer u geen analyse door MailChimp wenst, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief stellen we daartoe een specifieke link ter beschikking. Bovendien kunt u zich ook afmelden voor de nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar abmeldung@studienteilnehmergesucht.de.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a GDPR). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de uitgevoerde gegevensverwerking tot op het ogenblik van de herroeping.

Wij bewaren de gegevens die u bij ons hebt opgeslagen om u voor de nieuwsbrief te kunnen aanmelden, totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en zij worden na afmelding uit de nieuwsbrief verwijderd, zowel van onze servers als van de servers van Mailchimp. Dit heeft geen invloed op gegevens die wij voor andere doeleinden hebben opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte).

Meer informatie vindt u in het Privacybeleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Afsluiten van een Data-Processing-Agreements

Wij hebben een „Data-Processing-Agreement“ met MailChimp afgesloten, waarin wij MailChimp ertoe verplichten, de gegevens van onze klanten te beschermen en ze niet aan derden door te geven. U kunt deze overeenkomst inkijken op: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

 

7. Plugins en Tools

Google Web Fonts

Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van fonts. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om teksten en fonts correct weer te geven.

Daartoe moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Op die manier komt Google te weten dat onze website opgeroepen werd via uw IP-adres. Om ons online aanbod uniform een aantrekkelijk voor te stellen, wordt er gebruik gemaakt van Google Web Fonts. De opslag van “conversiecookies” gebeurt op basis van Art. 6 Al.1 lit. f GDPR.

Wanneer uw browser fonts niet ondersteunt, wordt er een standaardlettertype op uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het Privaybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze pagina gebruikt via een API de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het nodig om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt over het algemeen overgebracht naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Om ons online aanbod uniform en aantrekkelijk voor te stellen en om de plaatsen die wij op de website vermelden gemakkelijk terug te vinden, wordt er gebruik gemaakt van Google Map. De opslag van “conversiecookies” gebeurt op basis van Art. 6 Al.1 lit. f GDPR.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Font Awesome

Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde webfonts van Fonticons, Inc. voor de uniforme weergave van fonts. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om teksten en fonts correct weer te geven.

Daartoe moet uw browser verbinding maken met de servers van Fonticons, Inc. Op die manier komt Fonticons Inc. te weten dat onze website opgeroepen werd via uw IP-adres. Om ons online aanbod uniform en aantrekkelijk voor te stellen, wordt er gebruik gemaakt van Web Fonts. De opslag van “conversiecookies” gebeurt op basis van Art. 6 Al.1 lit. f GDPR.

Wanneer uw browser fonts niet ondersteunt, wordt er een standaardlettertype op uw computer gebruikt.

Meer informatie betreffende Font Awesome vindt u op: https://fontawesome.com/help en in de verklaring omtrent gegevensbescherming van Fonticons, Inc.: https://fontawesome.com/privacy.