Deze website dient niet ter vervanging van een bezoek aan uw arts!

Let op: Hoewel voor de gepubliceerde raadgeversnaar beste vermogen en gedegen onderzoek zijn opgesteld, dienen deze enkel ter informatie over specifieke indicaties. Ze dienen in geen enkel geval ter vervanging van een diagnose of behandeling zoals aangeboden of uitgevoerd door een arts of geneeskundige. Raadpleeg bij gezondheidsgerelateerde vragen altijd uw arts!